Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác
Bien tan delta-Tri cuongBien tan Delta-Tan PhatBien tan Delta-CNC VinaBien tan Delta-Thanh yBien tan Delta-An PhatBien tan Delta-Tuan Thang
Toan Cau -01Toan Cau -02
Quảng cáo
qcphai bien tan delta
Tin tức

TÀI LIỆU BIẾN TẦN DELTA

TÀI LIỆU BIẾN TẦN DELTA

TỔNG HỢP TÀI LIỀU BIẾN TẦN DELTA

Đầy đủ tài liệu biến tần Delta bao gồm Catalogue, Manual, Software, kích thước biến tần Delta và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng biến tần Delta Tiếng Việt. Nếu cần thêm thông tin hay sự hỗ trợ sâu hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí 24/7.

 

 

Biến tần Delta VFD-L

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 1.5 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-S

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 1.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-EL

Là dòng biến tần dùng cho các tải nhẹ, chế độ điều khiển đơn giản, công suất biến tần từ 0.4 Kw tới 3.7 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-M

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, chế độ điều khiển phức tạp hơn, độ bền cao, công suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-E

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, chế độ điều khiển phức tạp hơn, tích hợp PLC trong biến tần, công suất từ 0.4 Kw tới 22 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-B

Là dòng biến tần dùng cho các tải nặng, yêu cầu độ bền bỉ cao, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-CP2000

Là dòng biến tần chuyên dùng cho các tải bơm quạt, một biến tần có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-F

Là dòng biến tần chuyên dùng cho các tải bơm quạt, một biến tần có thể điều khiển nhiều bơm quạt một lúc, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Không hỗ trợ

Software: Download

Biến tần Delta VFD-C2000

Là dòng biến tần dùng cho các tải nặng, yêu cầu độ bền bỉ cao, có nhiều chế độ điều khiển thông minh, công suất từ 0.4 Kw tới 400 Kw

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

Biến tần Delta VFD-C200

Là dòng biến tần dùng cho các tải trung bình, thường được dùng cho các bài toán điều khiển momen, lực căng... công suất từ 0.4 Kw tới 7.5 Kw, sắp ngừng sản xuất

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: Download

Software: Download

^ Về đầu trang