Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác
Bien tan delta-Tri cuongBien tan Delta-Tan PhatBien tan Delta-CNC VinaBien tan Delta-Thanh yBien tan Delta-An PhatBien tan Delta-Tuan Thang
Toan Cau -01Toan Cau -02
Quảng cáo
qcphai bien tan delta
Sắp xếp:

Biến tần LS LSLV0220G100-4EONN 22KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0220G100-4EONN 22KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0220G100-4EONN 22KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 18.600.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0185G100-4EONN 18.5KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0185G100-4EONN 18.5KW 3 Pha 380V

Giá bán: 17,000,000 đ

Biến tần LS LSLV0185G100-4EONN 18.5KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 17.000.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0150G100-4EONN 15KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0150G100-4EONN 15KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0150G100-4EONN 15KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 14.400.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0110G100-4EONN 11KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0110G100-4EONN 11KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0110G100-4EONN 11KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 13.200.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0075G100-4EONN 7.5KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0075G100-4EONN 7.5KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0075G100-4EONN 7.5KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 7.500.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0055G100-4EONN

Biến tần LS LSLV0055G100-4EONN

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0055G100-4EONN 5.5KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 6.800.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0008G100-4EONN 0.75KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0008G100-4EONN 0.75KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0008G100-4EONN 0.75KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 3.300.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0004G100-4EONN 0.4KW 3 Pha 380V

Biến tần LS LSLV0004G100-4EONN 0.4KW 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0004G100-4EONN 0.4KW 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 3.300.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS 2.2 KW 1 Pha 220V

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS 2.2 KW 1 Pha 220V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS 2.2 KW 1 Pha 220V

GIÁ BÁN: 3.100.000 đ/chiếc

 

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS 1.5 KW 1 Pha 220V

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS 1.5 KW 1 Pha 220V

Giá bán: 2,800,000 đ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS 1.5 KW 1 Pha 220V

GIÁ BÁN: 2.800.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS 0.75 KW 1 Pha 220V

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS 0.75 KW 1 Pha 220V

Giá bán: 2,300,000 đ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS 0.75 KW 1 Pha 220V

GIÁ BÁN: 2.300.000 đ/chiếc

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS 0.4Kw 1 Pha 220V

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS 0.4Kw 1 Pha 220V

Giá bán: 0 đ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS 0.4Kw 1 Pha 220V

GIÁ BÁN: 2.200.000 đ/chiếc

Biến tần Shihlin SA3-043-90K/110KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-90K/110KF 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-90K/110KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-75K/90KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-75K/90KF 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-75K/90KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-7.5K/11KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-7.5K/11KF 3 Pha 380V

Giá bán: 11,620,000 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-7.5K/11KF 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 11.620.000 đ/chiếc

Biến tần Shihlin SA3-043-55K/75KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-55K/75KF 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-55K/75KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-5.5K/7.5KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-5.5K/7.5KF 3 Pha 380V

Giá bán: 10,520,000 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-5.5K/7.5KF 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 10.520.000 đ/chiếc

Biến tần Shihlin SA3-043-45K/55KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-45K/55KF 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-45K/55KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-37K/45KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-37K/45KF 3 Pha 380V

Giá bán: 0 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-37K/45KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-30K/37KF 3 Pha 380V

Biến tần Shihlin SA3-043-30K/37KF 3 Pha 380V

Giá bán: 22,260,000 đ

Biến tần Shihlin SA3-043-30K/37KF 3 Pha 380V

GIÁ BÁN: 22.260.000 đ/chiếc

^ Về đầu trang